วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ครุภัณฑ์ประชุม 25- 26  มกราคม  2565ส่งงาน วันที่ประชุม  26  มกราคม  2565


 

 


 


 

ส่งงาน วันที่ประชุม  25  มกราคม  2565

 


 
 


 

  


 


  


 

 

 


ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์
สถานศึกษา 2563

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 2563 ของโรงเรียน

คลิกที่นี่ 👇 (ส่งใหม่ สิงหาคม 2563)
ของโรงเรียนที่จัดส่งใหม่/ส่งเพิ่มเติม
(วิธีส่งงาน คลิกที่การส่งงาน จะเป้นโฟล์เดอร์ใน google drive  ให้คลิกขวา เลือกโฟล์เดอร์ใหม่ เเล้วตั้งชื่อโรงเรียน ดับเบิลคลิก เเล้วคลิกขวาเพื่ออัพโหลดไฟล์ที่จะส่งใหม่)
ปล. ห้ามลบงานของโรงเรียนอื่น เนื่องจากใช้งานในพื้นที่จัดเก็บเดียวกัน
*****************
เอกสารสำหรับโรงเรียนที่ได้รับงบครุภัณฑ์ 2563
1.หนังสือเเจ้ง 
ที่ ศธ04172/1751 ลว 3 กรกฎาคม 2563
2.เอกสารที่ต้องดำเนินการ
3.ตัวอย่าง 

 
 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
👇ดาวน์โหลดเล่มรายการครุภัณฑ์👇


 


ในเล่มประกอบด้วย รายการ ดังนี้
1. อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา

2. อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา

3. ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

4. ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย

5. ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์

6. ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน
7. ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น).og]j,
8. ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน
9. ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้
10. ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า
11. ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ
12. ครุภัณฑ์ห้องสมุด
13. อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา
14. อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
15. ครุภัณฑ์ห้องสมุด (มัธยมศึกษาตอนต้น)
16. อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก  (งบโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ)
17. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น)
18. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น)
19. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
20. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (งบโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ)
21. อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์  (ประถมศึกษา)
22. Active board  พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์แบบ Short  Throw
23. ครุภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
24. ประกาศใช้ครุภัณฑ์ 2562
🙋แนบไฟล์ excel ส่งรายการ Shopping List ปีงบ 2562   👉คลิกที่นี่   (ภายในวันที่ 12 ธันวาคม  2561)
ดาวน์โหลด  แบบฟอร์ม Shopping List ปีงบ 2562  👉คลิกที่นี่
🙋รายชื่อโรงเรียนที่ได้งบครุภัณฑ์   👉คลิกที่นี่
🙋ตรวจสอบการจัดส่ง shopping list  รายโรง   👉คลิกที่นี่   
โรงเรียนที่ส่งก่อน 11 ธันวาคม 2561  👉ดูที่นี่
ตัวอย่าง  TOR  ปปช07   

   ไฟล์ 👉Shopping List   ไฟล์ 👉สรุปประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ ปีงบ2562

🙏แบบประชาพิจารณ์ออนไลน์  เเจ้งข้อเสนอเเนะ / ข้อแก้ไข / ปรับปรุง รายการครุภัณฑ์  👉คลิกที่นี่

เลือกรายการครุภัณฑ์  (Shoping List) 23 รายการ ดังนี้  1. อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา    2. อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา    3. ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   4. ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย    5. ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์   6. ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน    7. ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  8. ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน    9. ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้10. ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า11. ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ  12. ครุภัณฑ์ห้องสมุด  13. อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา14. อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  15. ครุภัณฑ์ห้องสมุด (มัธยมศึกษาตอนต้น)  16. อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก   (งบโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ)17. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา- มัธยมศึกษาตอนต้น)18. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น)    (งบโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ)19. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น  20. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   (งบโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ)21.อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)22. Activeboard พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short throw23.ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน🙋ตอบเเบบสอบถามโต๊ะ-เก้าอี้ (เฉพาะโรงเรียนที่ได้งบปี2562) ได้เเจ้งให้กรอกข้อมูล ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เเล้ว  เต่บางโรงยังไม่ดำเนินการ  (ภายในวันที่ 24 ธันวาคม  2561) 👉คลิกที่นี่   


2 ความคิดเห็น:

 1. Did you realize there is a 12 word sentence you can say to your man... that will trigger deep feelings of love and impulsive appeal to you deep within his heart?

  That's because hidden in these 12 words is a "secret signal" that fuels a man's impulse to love, adore and care for you with all his heart...

  12 Words Who Trigger A Man's Desire Instinct

  This impulse is so built-in to a man's mind that it will make him try harder than ever before to love and admire you.

  Matter-of-fact, triggering this dominant impulse is absolutely important to achieving the best possible relationship with your man that as soon as you send your man a "Secret Signal"...

  ...You will immediately notice him open his mind and heart for you in such a way he's never expressed before and he will identify you as the only woman in the universe who has ever truly attracted him.

  ตอบลบ
 2. Top 10 Casino Apps - Casinoworld
  In this section we'll walk you through our selection of 1등 사이트 top casino apps, https://jancasino.com/review/merit-casino/ and hopefully you'll find plenty of 바카라 사이트 useful information on aprcasino the top How wooricasinos.info do you use PayPal?Are there any deposit bonuses at your casino?

  ตอบลบ